Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenia pracowników to inwestycja w rozwój firmy

20-06-2012, 00:00

 

W większości krajów od wielu lat obserwuje się niesłabnące zapotrzebowanie na edukację, w tym na podwyższanie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw, determinowane zawrotnym tempem postępu technologicznego i coraz ostrzejszą walką konkurencyjną.

Szkolenia pracowników i doskonalenie ich umiejętności są coraz bardziej doceniane przez nowoczesne przedsiębiorstwa, szczególnie te, które realizują politykę kapitału ludzkiego i gdzie proces kształcenia i rozwoju kadry postrzegany jest jako ważna inwestycja przyczyniająca się do osiągania sukcesów. W czasach stale zwiększającej się konkurencji rynkowej każda organizacja, która chce zapewnić sobie dynamiczny rozwój, musi dbać o doskonalenie swoich pracowników. Warunkiem utrzymania się na rynku i bycia konkurencyjnym jest posiadanie dobrze przygotowanej i umotywowanej kadry, która bez problemów potrafi realizować stawiane przed nią zadania.

Szkolenia pracowników są w obecnych czasach jednym z najważniejszych zadań dla firmy, gdyż mogą stanowić o jej „być albo nie być”. W szkoleniu pracowników coraz więcej menedżerów upatruje sposób na wyprzedzenie konkurencji. Dzięki szkoleniom pracodawcy pomagają firmie i sobie samym. Właściwa strategia szkoleniowa, będąca pochodną strategii firmy może stać się jedną z przewag nad konkurencją i pozwala skutecznie ją wyprzedzić.

 

Oferta szkoleń, konferencji, seminariów dla działów produkcji czy utrzymania ruchu jest dzisiaj bardzo bogata. Niemniej, często zdarza się, że wiele z nich obfituje w prezentacje stricte reklamowe – prelegenci prezentują produkt, a nie jego zastosowanie, co nie przynosi ani żądanego efektu dla prezentującego, ani nie dostarcza wystarczającej wiedzy słuchaczom. Wygląda to tak jakbyśmy podczas prezentacji dowiedzieli się o parametrach najnowszego aparatu cyfrowego, nie wiedząc jak go praktycznie wykorzystać. Po co więc mamy kupować aparat kosztujący niemałą sumę, skoro będziemy robić nim zdjęcia takie same jak zwykłym aparatem kompaktowym kosztującym kilka albo kilkanaście razy mniej? Tak samo możemy sobie sprawić kamerę termowizyjną i postawić ją na półce, ponieważ nie będziemy wiedzieć jak ją obsługiwać. Wniosek jest jeden: słuchacze tego typu seminariów potrzebują wiedzy, którą będą umieli wykorzystać w praktyce, a wtedy zakupiony przez nich produkt nie będzie bezużytecznym nabytkiem.

Filozofię wykorzystania wiedzy w praktyce wyznaje organizator targów utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji – MAINTENANCE – firma easyFairs Poland. easyFairs postanowiła bowiem zorganizować przy targach „Jesienną Szkołę Utrzymania Ruchu”, czyli cykl praktycznych szkoleń, podczas których słuchacze będą mogli zapoznać się z dobrymi praktykami produkcyjnymi i inżynierskimi stosowanymi w działach utrzymania ruchu.

 

„Zdajemy sobie sprawę, że szkolenia praktyczne w tym sektorze są jak najbardziej pożądane.”– mówi Ewa Woch, dyrektor zarządzający easyFairs Poland –„Po ostatniej edycji targów otrzymaliśmy wiele tego typu sugestii od osób z branży – szefów utrzymania ruchu, dyrektorów technicznych czy ludzi na co dzień zmagających się z problemami w zakresie utrzymania ruchu. W trakcie targów zorganizujemy więc pierwszy cykl szkoleń praktycznych, który będzie w przyszłości kontynuowany na zasadzie „od ogółu do szczegółu”, tzn. słuchacze pierwszego cyklu będą mogli zaznajomić się z rozwinięciem poruszanej w tym roku problematyki podczas następnej edycji, uczestnicząc w drugim stopniu Szkoły. Oczywiście za rok będziemy również organizować pierwszy stopień szkoły dla nowych słuchaczy, których jak mniemam nie zabraknie.”

Uczestnicy szkoły będą mogli zapoznać się z szeroką tematyką, która obejmować będzie m.in. zasady dobrej praktyki inżynierskiej dotyczącej gospodarki mediami przemysłowymi, nowoczesne strategie i metodologie utrzymania ruchu, metody skutecznego wdrażania systemów IT wspomagających działy utrzymania ruchu i produkcji, optymalizację poziomu zużycia energii czy też umiejętne przeprowadzenie działań diagnostycznych.

Szkolenia w ramach Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu odbędą się podczas targów utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji – MAINTENANCE oraz towarzyszących im targów obróbki, magazynowania, logistyki i transportu materiałów sypkich i masowych – SyMas, 3-4 października 2012 roku w Krakowie. Organizatorzy już dziś zapraszają do udziału w nowym projekcie szkoleniowym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej organizatora targów: www.easyfairs.com

Podobne artykuły