Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

DuPont wprowadza rozwiązania zapobiegające przywieraniu pieczywa do form i zwiększające wydajność piekarni

06-12-2011, 00:00

Firma DuPont  wprowadza na rynek nowy projekt o nazwie DuPont Industrial Bakery Solutions (DIBS; www.dibs.dupont.com), dający możliwość piekarniom przemysłowym zaopatrzenia się w wysokiej jakości rozwiązania zapobiegające przywieraniu pieczywa do form, oferowane pod marką DuPont™ Teflon®.

Celem tego dedykowanego piekarniom przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności oraz poprawa higieny i bezpieczeństwa procesu produkcji przy jednoczesnym podniesieniu jakości i wartości odżywczych wyrobów piekarniczych. Firma wprowadza na rynek w tym samym czasie osiem systemów DIBS przeznaczonych do blach i form produkowanych i oferowanych wyłącznie poprzez sieć licencjonowanych sprzedawców. Nakładaniem powłok zajmują się podmioty tworzące odrębną sieć licencjonowanych firm wyspecjalizowanych w aplikacji systemów DIBS. Systemy DIBS będą początkowo dostępne tylko w Europie, Australii i Chinach. Tam też będą działały sieci licencjonowanych sprzedawców i wykonawców powłok. W latach 2012–2013 systemy zostaną wprowadzone w pozostałych regionach.

Zdjęcie 1: ©KeyBAKE
Na powierzchni formy, (nieposiadajacej dostatecznie dobrej jakościowo powłoki zapobiegającej przywieraniu) do której przywiera pieczywo, z czasem gromadzi się warstwa zwęglonego oleju i ciasta, tak jak na widocznej na zdjęciu blasze do bagietek… Powłoka fluoropolimerowa charakteryzuje się dużo większą odpornością na przywieranie składników pieczywa i produktów ubocznych procesu piekarniczego, co znacznie wydłuża żywotność blachy.

Sprawne zdejmowanie pieczywa z blach a wydajność

Wartość DIBS dla piekarni wynika z istotnej roli, jaką odgrywają powłoki „non-stick” przy zsuwaniu lub wyjmowaniu pieczywa z blach i form po zakończeniu procesu pieczenia; innymi słowy - sprawne i niezawodne zdejmowanie pieczywa przekłada się na ogólną efektywność pracy piekarni. „Stosowanie fluoropolimerowych systemów DuPont w połączeniu z kompleksowym programem kontroli jakości gwarantuje sprawne i niezawodne opróżnianie blach i form bez użycia oleju. Systemy te sprawdzają się przy różnych rodzajach ciasta oraz różnych blachach i formach do jego wypieku.” – wyjaśnia Phil Bardsley, business manager DuPont Fluoroproducts – Consumer and Industrial Finishes and Release Coatings for Europe, Middle East and Africa (EMEA). „Spośród wszystkich form, zarówno powlekanych, jak i niepowlekanych, formy z powłoką fluoropolimerową charakteryzują się najwyższą odpornością na wpływ (składników pieczywa w czasie wielokrotnych cykli wypieku, co znacznie wydłuża ich żywotność”.

Zdjęcie 2: ©DuPont
Przenikanie składników pieczywa i produktów ubocznych procesu pieczenia przez warstwę powłoki może prowadzić do problemów, polegających na odrywaniu się przezroczystej warstwy zewnętrznej od czarnej warstwy podkładowej. Skutkiem tego zjawiska są plamy korozji (czerwone) na metalicznym podłożu. Systemy DIBS Teflon® gwarantujące zmniejszoną przepuszczalność wraz z towarzyszącym im programem ochrony marki pomagają rozwiązać ten problem.

Oprócz obniżenia kosztów poprzez wydłużenie czasu eksploatacji blach i form, stosowanie systemów DIBS przynosi piekarniom następujące korzyści:

• wyższa wydajność dzięki ułatwionemu zsuwaniu wyrobów z blach i form pokrytych powłoką Teflon®,
• niższe koszty dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania tłuszczu do smarowania blach,
• poprawa estetyki i jakości wyrobów wynikająca z niestosowania oleju i innych tłuszczów w procesie wypieku,
• niższe koszty konserwacji i czyszczenia dzięki nowemu, bezolejowemu środowisku pracy,
• możliwość osiągnięcia wyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności, dzięki czystszemu i bezpieczniejszemu środowisku pracy.

Zdjęcie 3: ©DuPont
Pozostałości produktu piekarniczego i zwęglony olej skracają żywotność niepowlekanych form oraz blach i mogą negatywnie wpływać na jakość wyrobu. Ponadto, duża ilość oleju mającego ułatwić zdejmowanie pieczywa z blachy oznacza dalsze zwiększenie kosztów każdego cyklu w piekarni przemysłowej. Systemy powłok DIBS (DuPont Industrial Bakery Solutions) Teflon® to sposób na obniżenie kosztów we wszystkich trzech aspektach.
 

Systemy DIBS

Kluczową zaletą całej koncepcji DIBS jest dostępność oraz możliwość doboru systemu zapobiegającego przywieraniu o parametrach najlepiej dostosowanych do specyfiki danego wyrobu piekarniczego. Różne rodzaje składników oraz specyfika procesu ich pieczenia mają bezpośredni wpływ na wymagane parametry wytrzymałościowe blach i form. Różnorodność kształtów, rozmiarów i detali blach oraz form, a także złożoność procesu nakładania powłok, wymuszają z kolei stosowanie indywidualnych dedykowanych rozwiązań technologicznych.

Dlatego firma DuPont wprowadza na rynek jednocześnie osiem systemów DIBS Teflon® przeznaczonych w pierwszej kolejności do chleba, rogalików
i pieczywa cukierniczego. Zostały one opracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia i udziału firmy we współpracy z rynkiem piekarni przemysłowych oraz postępów w dziedzinie naukowego rozwoju technologii fluoropolimerowej.

Zdjęcie 4: ©DuPont/Krel
Pozostałości ciasta, oleju i tłuszczu, a także korozja i wady powłoki w formach piekarniczych mogą obniżać jakość pieczywa, np. z powodu powstawania czarnych plam na spodzie chleba, czy bułki. Prowadzi to do zwiększenia liczby/ilości odrzutów i reklamacji oraz spadku reputacji piekarni. Wysokiej jakości systemy powłok DIBS firmy DuPont pozwalają znacznie ograniczyć takie ryzyko.

Wprowadzane systemy podzielono na cztery grupy:

• Systemy DIBS F do blach płaskich lub z małymi wgłębieniami, np. do bułek lub rogalików,
• Systemy DIBS D do głębokich form np. do chleba kanapkowego,
• Systemy DIBS P do blach perforowanych, płaskich lub falistych, np. do bagietek,
• Systemy DIBS S do blach specjalnego przeznaczenia, np. do pizzy lub precli itp.

Zdjęcie 5: ©DuPont
Celem DuPont Industrial Bakery Solutions (DIBS) jest stworzenie nowych możliwości dla zakładów piekarniczych poprzez zwiększenie efektywności oraz poprawę higieny i bezpieczeństwa ich procesu produkcyjnego. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest
wyposażenie piekarni w formy posiadające systemy powłok zapobiegających przywieraniu o parametrach najlepiej dostosowanych do specyfiki danego wyrobu piekarniczego. DuPont wprowadza zatem od razu osiem systemów DIBS Teflon®, w tym systemy DIBS F do blach płaskich lub do blach z małymi wgłębieniami, np. do bułek i rogalików.

Sieć DIBS

Firma DuPont stworzyła sieć licencjonowanych sprzedawców oraz firm wyspecjalizowanych w nakładaniu powłok, których zadaniem jest zagwarantowanie skuteczności i wysokiej jakości systemów DIBS. Sprzedawcy DIBS to wybrana grupa czołowych producentów wyposażenia piekarni o ustalonej renomie w zakresie jakości, poziomu usług i innowacyjności. Podmioty te otrzymały licencję na promowanie, ustalanie parametrów i sprzedaż blach i form z systemami DIBS. Licencje te przyznano na trzy lata z opcją odnowienia. W chwili wprowadzenia systemu DIBS na rynek, na terenie Europy działa czterech licencjonowanych sprzedawców oraz jeden w Chinach i jeden w Australii.

Licencjonowani wykonawcy powłok to operatorzy urządzeń do nakładania powłok fluoropolimerowych, którzy są uprawnieni do wyboru i nakładania jednego lub kilku systemów powłok DIBS na nowe lub używane blachy i formy produkowane przez sprzedawców DIBS. Oceną i kwalifikacją linii do nakładania powłok zgodnie z globalnymi standardami jakości zajmują się specjaliści z firmy DuPont przed nadaniem operatorowi statusu licencjonowanego wykonawcy aplikacji.

Zdjęcie 6: ©DuPont/Kreklau/Kaak/Kempf
Stosowanie wysokiej jakości powłok zapobiegających przywieraniu oferowanych w ramach systemu DIBS zapewni zakładom piekarniczym możliwość podniesienia jakości i wartości odżywczej wyrobów, m. in. poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowych środków ułatwiających zdejmowanie pieczywa z formy jak np. olej. Szeroka gama systemów ułatwiających zsuwanie lub wyjmowanie pieczywa z blach i form obejmuje między innymi systemy DIBS D do form głębokich, w których wypieka się na przykład chleb kanapkowy.

Przestrzeganie rygorystycznych standardów jest egzekwowane w trakcie corocznych audytów. Podobnie jak w przypadku sieci licencjonowanych sprzedawców początkowo najwięcej podmiotów tego typu będzie w Europie. Z chwilą wprowadzenia systemów DIBS na rynek, ośmiu licencjonowanych wykonawców powłok działa w Europie i jeden w Azji.

W najbliższych miesiącach DuPont zamierza rozszerzyć zasięg geograficzny sieci systemów DIBS oraz powołać kolejnych licencjonowanych sprzedawców i wykonawców aplikacji. Firma aktywnie współpracuje z dotychczasowymi licencjonowanymi partnerami w zakresie procesu przystosowania ich linii do nakładania systemów powłok DIBS. Proces ten powinien zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Od października 2011 roku piekarnie zainteresowane jak najszybszym sprawdzeniem systemu DIBS na swoich liniach piekarniczych mogą otrzymać po 10–20 powlekanych blach i form.

Zdjęcie 7: ©DuPont
Aby mieć pewność, że blachy i formy spełniają wysokie normy jakości DIBS, piekarnie przemysłowe powinny zaopatrywać się u licencjonowanych sprzedawców i wykonawców powłok oraz sprawdzać etykiety DIBS na produkcie.

Inicjatywa oparta na ponad 25-letnim doświadczeniu

Firma DuPont stworzyła system DIBS na podstawie zdobywanych przez ponad ćwierć wieku doświadczeń jako dostawca systemów powłok zapobiegających przywieraniu dla piekarni, a także informacji zwrotnych otrzymywanych od kilku dużych przemysłowych zakładów piekarniczych oraz producentów urządzeń. Firma jest świadoma ogromnej konkurencyjności w branży, w której jakość i niezawodność produktu mają olbrzymie znaczenie, a koszty surowca  i energii konsekwentnie rosną. DuPont zauważa także zgłaszaną przez rynek potrzebę przejrzystości parametrów licznych systemów zapobiegających przywieraniu opartych na fluoropolimerach, a także innych systemów powłok i opcji dostępnych w zależności od potrzeb danego przedsięwzięcia.

Zdjęcie 8: ©DuPont

Systemy DIBS F
Blachy płaskie lub z małymi wgłębieniami, np. do bułek
Systemy DIBS D
Głębokie formy, np. do chleba kanapkowego
Systemy DIBS P
Perforowane, płaskie lub faliste blachy, np. do bagietek
Systemy DIBS S
Blachy specjalnego przeznaczenia, np. do pizzy lub precli

DuPont wprowadza na rynek jednocześnie osiem systemów DIBS Teflon®, które są odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby piekarni. Produkty te są dostępne wyłącznie u licencjonowanych sprzedawców i wykonawców powłok DIBS.

„Liczymy na to, że na wprowadzeniu nowej jakości jaką stanowi DIBS skorzystają wszystkie podmioty w piekarniczym łańcuchu dostaw, w tym sprzedawcy i wykonawcy powłok.” – podsumowuje Bardsley. „Ostatecznym beneficjentem będą jednak same piekarnie, które dzięki systemowi DIBS zyskają dostęp do najnowocześniejszych  rozwiązań”.

Powstanie marki Teflon® firmy DuPont™ jest związane w wynalezieniem politetrafluoroetylenu (PTFE) w 1938 roku przez dr. Roya Plunketta, chemika zatrudnionego w firmie DuPont. Pierwsze naczynia do gotowania z powłoka zapobiegająca przywieraniu  Teflon® zostały wprowadzone na rynek 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Naczynia do gotowania wyposażone w powłokę Teflon® ułatwiają gotowanie i zmywanie. DuPont opracował szeroką gamę systemów zapobiegających przywieraniu potraw stosowanych w  naczyniach do gotowania, tak aby zaspokoić potrzeby użytkowników z różnych segmentów rynku – od zapalonych kucharzy amatorów po profesjonalnych szefów kuchni. Więcej informacji znajduje się na stronie www.teflon.com.

Źródło: DuPont Poland Sp z o.o.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły