Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Prezes ANWIL we władzach Fertilizer Europe

26-06-2013, 00:00

Krzysztof Wasielewski, Prezes Zarządu ANWIL wszedł w skład Zarządu Fertilizers Europe (dawna EFMA), organizacji zrzeszającej największych europejskich producentów nawozów.

Decyzję podjęło Walne Zgromadzenie Fertilizers Europe (FE). Stanowi dowód uznania i prestiżu jaką cieszy się Prezes ANWIL oraz włocławska spółka z Grupy ORLEN, nie tylko w kraju ale również na forum europejskim.  

Komentując wybór, Krzysztof Wasielewski powiedział:

Fertilizer Europe pokazuje jak można, niezależnie od naturalnej konkurencji na rynku, działać wspólnie na rzecz europejskiego przemysłu nawozowego, mając jednocześnie na uwadze potrzeby rolników a w konsekwencji interesy konsumentów. Dlatego czynnie  uczestniczymy w pracach organizacji. Mój wybór traktuję jako potwierdzenie wysokiej oceny aktywności  reprezentantów GRUPY PKN ORLEN w komitetach roboczych oraz gremiach Fertilizer Europe. 

ANWIL S.A, jest jedną z pierwszych polskich firm nawozowych, które zostały pełnoprawnym członkiem organizacji w 2004 roku (wejście Polski do Unii Europejskiej), wcześniej miał status członka stowarzyszonego. Przedstawiciele spółki od samego początku aktywnie uczestniczą w pracach Komitetów organizacji. ANWIL S.A. włącza się także w programy inicjowane przez Fertilizer Europe. Takim jest niewątpliwie Program Product Stewardship, w Polsce znany pod nazwą „Opieka nad Produktem”.  ANWIL S.A. wdrożył Program w 2007 roku  a  w ubiegłym roku otrzymał  Certyfikat potwierdzający jego realizację na kolejne trzy lata.

Program „Opieka nad Produktem” zobowiązuje producentów nawozów do podejmowania działań mających na celu zapewnienie, że ich produkty oraz wszelkie surowce niezbędne do ich wytwarzania, materiały pomocnicze i półprodukty, są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego.

Źródło: Anwil S.A.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły