Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

6 milionów ton sukcesu

25-01-2016, 00:00

AnwilANWIL wyprodukował 6 milionową tonę PCW. Spółka wytworzyła kolejny  w swojej historii milion ton tego produktu w ciągu zaledwie 36 miesięcy. Oznacza to, że czas potrzebny na jego wyprodukowanie - w porównaniu z poprzednimi okrągłymi tonażami - był krótszy aż o jedną czwartą. 

ANWILANWIL rozpoczął produkcję PCW ósmego marca 1983 r. Pierwsza milionowa tona opuściła instalację jedenaście lat później -  w 1994 r. Na kolejny milion ton trzeba było czekać już tylko sześć  lat.

Od roku 2000 linia produkcyjna PCW była sukcesywnie modernizowana – jej unowocześnianie trwało  blisko dziewięć lat. Pozwoliło to na znaczne zwiększenie jej wydajności, czego efektem było m.in.  skrócenie czasu potrzebnego na wytworzenie kolejnych milionowych ton PCW.

ANWIL wyprodukował trzeci, czwarty i piąty milion ton kolejno w latach 2004, 2008, 2012, czyli okrągłe liczby pojawiały się co 48 miesięcy.

Zaangażowanie pracowników, zwiększenie efektywności produkcyjnej oraz stałe podnoszenie dostępności operacyjnej instalacji umożliwiło spółce wytworzenie kolejnej, 6-milionowej tony już tylko w przeciągu trzech  lat. 

Wyprodukowanie 6-milionowej tony w tak krótkim czasie jest dobrym prognostykiem na przyszłość oraz miłym akcentem na rozpoczęcie jubileuszowego roku w historii spółki. W 2016 r. ANWIL obchodzi bowiem 50-lecie swojego istnienia.

Pół wieku to czas intensywnego rozwoju firmy oraz zdobywania grona lojalnych klientów w kraju i za granicą. Dziś ANWIL jest jednym z kluczowych graczy na europejskim rynku nawozów oraz PCW, a także plasuje się w pierwszej setce największych polskich przedsiębiorstw.

Źródło: Anwil S.A.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły