Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

Czym jest recykling metali żelaznych i nieżelaznych? Na czym polega?

08-11-2019, 09:10

Główną formą odzysku metali żelaznych i nieżelaznych, jest recykling. W dzisiejszych czasach jest to nie tylko działanie pro środowiskowe, ale gospodarcza konieczność. Obecnie niemożliwe byłoby zaspokojenie ogromnych potrzeb wszystkich gałęzi rynku, a zwłaszcza przemysłu, bez udziału recyklingu. 

Czym jest recykling metali żelaznych i nieżelaznych? Na czym polega?

Odzysk metali, zarówno tych zawierających żelazo, jak również tych, w których żelazo nie występuje, jest najbardziej racjonalną i opłacalną drogą pozyskiwania tych surowców. Mimo, że sam proces jest skomplikowany, wieloetapowy i czasochłonny. Odzyskiwanie metali nieżelaznych z recyklingu elektroodpadów czy pojazdów, którym między innymi, zajmuje się lider gospodarowania odpadami w Polsce – Stena Recycling, wymaga nie tylko wielkiego doświadczenia, ale i wykorzystania nowoczesnych technologii oraz eksperckiej wiedzy. 

Na czym polega recykling metali?

W dużym uproszczeniu metale kolorowe, jak np. aluminium czy miedź, należy posortować, oczyścić, przetopić. Jak bardzo złożone są to działania, pokazuje choćby recykling aluminium: wysortowany odpad aluminiowy trzeba rozdrobnić, oczyścić przy użyciu sit, poddać termicznej obróbce, by usunąć farbę, nadruki i lakiery, przetopić, a następnie poddać rafinacji i filtrowaniu. Dopiero wtedy aluminium można umieścić w odlewach i ponownie uformować. 

Mimo iż recykling metali kolorowych i żelaznych wymaga dużego wysiłku, jest on i tak zdecydowanie bardziej korzystny ekonomicznie, niż produkcja metali ze złóż. Ma on przy tym charakter nieomal bezstratny, dostarcza metale dobrej jakości, a odzysk może być wielokrotnie powtarzany. Ze względu na duże zapotrzebowanie, dąży się obecnie do maksymalizacji poziomu recyklingu: żelaza, z którego powstaje stal, niezbędna w budownictwie czy motoryzacji; miedzi dla producentów elektroniki, sprzętów elektrycznych, przewodów; cynku; cyny; ołowiu; aluminium; mosiądzu; brązu, a także metali szlachetnych.

Dlaczego recykling metali jest tak ważny?

Recykling metalu to skuteczny sposób na zminimalizowanie kosztów produkcji nowych wyrobów. Wytworzenie metali ze złóż naturalnych pochłania znacznie więcej energii i jest wielokrotnie droższe niż ich recykling. Przykładem może być aluminium, którego  recykling umożliwia zaoszczędzenie nawet 95% energii w stosunku do produkcji aluminium ze złóż. Do tego dochodzi jeszcze kwestia nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów. Te surowce w wielu przypadkach są nieodnawialne. Przykładem może być boksyt, którego 4 tony trzeba by wykorzystać, aby wytworzyć 1 tonę aluminium. 

Wydobycie i produkcja z rud są drogie dla wytwórców i jeszcze bardziej kosztowne dla środowiska. Nieodłącznym efektem produkcji metali ze złóż jest wzrost zanieczyszczenia środowiska. Proces wytworzenia wspomnianej tony aluminium generuje 10 do 15 ton odpadów, również toksycznych. Warto także nadmienić, że do naszych czasów wyprodukowano ponad miliard ton aluminium, z czego ok. 750 mln ton, czyli 75% nadal pozostaje w obiegu.

Dlatego Stena Recycling koncentruje swoje wysiłki na tym, by recykling metali był efektywniejszy i sięgał po surowce tam, gdzie dotąd ich nie dostrzegano. Firma nie tylko odzyskuje 5 milionów ton odpadów rocznie na świecie, współpracując z ponad 400 odbiorcami surowców na całym świecie, ale też prowadzi badania, które pozwolą w przyszłości zwiększyć odzysk metali z odpadów, które były dotąd marnowane. 

Artykuł sponsorowany

Podobne artykuły