Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Odpady niebezpieczne w przemyśle

Za materiały niebezpieczne należy uznać takie, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Za materiały niebezpieczne należy uznać takie, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. W Polsce i na świecie ogromne ich ilości są wytwarzane przez przedsiębiorstwa działające w różnych gałęziach przemysłu. Dlaczego niebezpieczne odpady zagrażają środowisku oraz co mogą zrobić przedsiębiorcy, by minimalizować zagrożenie?

Odpady niebezpieczne w przemyśle

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to rodzaj odpadów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska. Obejmują na przykład odpady chemiczne, materiały radioaktywne, odpady medyczne czy olejowe. Definicja odpadów niebezpiecznych nie zawsze jest jasna, ponieważ może zależeć od źródła, zastosowania i charakteru zagrożenia.

Gdzie powstają odpady?

W dzisiejszych czasach, wraz z pojawieniem się technologii i szybką industrializacją, pojawia się coraz więcej miejsc do generowania niebezpiecznych odpadów. Dzieje się tak, ponieważ istnieje coraz więcej fabryk i zakładów produkujących toksyczne substancje, takie jak na przykład amoniak, chlor, chlorowodór i kwas siarkowy, ale również wytwarzających duże ilości tworzyw sztucznych, używających w produkcji smarów i olejów itp. Zakłady produkcyjne takie generują wówczas substancje niebezpieczne dla środowiska, takie jak olej przepracowany.

Jak niebezpieczne odpady trafiają do środowiska?

Wiele niebezpiecznych odpadów przedostaje się do zbiorników wodnych. Może się tak zdarzyć, gdy firmy nie mają wewnętrznych przepisów dotyczących metod utylizacji lub po prostu wrzucają je do rzek lub jezior, nie myśląc o konsekwencjach. Około 2,5 miliona ton odpadów niebezpiecznych wytwarza się każdego roku w Stanach Zjednoczonych. Stanowi to około jednej trzeciej całkowitej ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na świecie. Również w Polsce odpady niebezpieczne stanowią jednak poważny problem. Wylewanie odpadów płynnych do rzek czy tworzenie nielegalnych składowisk niebezpiecznych materiałów prowadzi do poważnego obciążenia środowiska oraz stanowi duże potencjalne zagrożenie dla zwierząt i ludzi.

Jak niebezpieczne odpady wpływają na środowisko?

Konsekwencje niewłaściwego pozbywania się odpadów niebezpiecznych nie zawsze są oczywiste i nadal stosunkowo często bywają bagatelizowane. Ważne jest, aby właściciele przedsiębiorstw generujących niebezpieczne odpady byli świadomi szkodliwego wpływu takiego postępowania na środowisko i ludzi w nim mieszkających. Szkodliwe skutki usuwania niebezpiecznych odpadów obejmują między innymi zwiększone zanieczyszczenie, zwiększoną toksyczność w powietrzu i zbiornikach wodnych, obniżony poziom tlenu w zbiornikach wodnych, zmniejszoną bioróżnorodność w ekosystemach, zwiększone ryzyko przenoszenia chorób między ludźmi i innymi organizmami itp.

Co zrobić z niebezpiecznymi odpadami?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to trudne zadanie. Istnieje wiele sposobów bezpiecznego ich usuwania, a na rynku działają wyspecjalizowane jednostki zajmujące się ich przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem. By przekazać odpady do utylizacji zgodnie z prawem, można skorzystać z usług podmiotu zapewniającego specjalistyczny odbiór i transport odpadów niebezpieczniejszych. Jest to obecnie najbezpieczniejszy i najłatwiejszy sposób pozbywania się odpadów przez wytwarzając je przedsiębiorstwa.

Artykuł sponsorowany

Podobne artykuły