Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

DOSTAWY GAZU PŁYNNEGO PROPAN – TECHNICZNY PRZEZNACZONEGO DO ZASILANIA URZĄDZEŃ KOTŁOWNI ORAZ KUCHNI WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW DLA ZAKŁADU KARNEGO W ŁUPKOWIE I ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W MOSZCZAŃCU

23-11-2021, 13:36

Dane kontaktowe

ZAKŁAD KARNY W ŁUPKOWIE
, Nowy Łupków

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu