Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

Po 1 połowie 2013: Inwestycje w maszyny rosną

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, przedstawiciele firm zajmujących się produkcją tworzyw sztucznych i obróbką metalu, aktywnie korzystali z ofert firm leasingowych. Wartość sfinansowanych przez nie maszyn w pierwszej połowie 2013 roku wyniosła, aż 813 mln zł i wzrosła o 9% r/r.

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, przedstawiciele firm zajmujących się produkcją tworzyw sztucznych i obróbką metalu, aktywnie korzystali z ofert firm leasingowych. Wartość sfinansowanych przez nie maszyn w pierwszej połowie 2013 roku wyniosła, aż 813 mln zł i wzrosła o 9% r/r. BZ WBK Leasing odpowiadał za transakcje o wartości blisko 84 mln zł co dało firmie wzrost na poziomie 64% rok do roku.

W stosunku do roku ubiegłego zwiększył się udział pożyczek udzielonych w tym segmencie przez firmy leasingowe do 106 mln zł, co dało wzrost o ponad 20% r/r. Udział rynkowy pożyczki zdecydowanie wzrósł we wszystkich branżach, co jest wynikiem korzystania przez przedsiębiorców z dotacji unijnych. W 2012 roku, po półroczu, łączne finansowanie tą formą osiągnęło poziom 1,772 mld PLN, natomiast w roku 2013 drugi kwartał zamknął się wynikiem już ponad 2,126 mld PLN. Tym samym pożyczki stanowią już 1/8 całości finansowania inwestycji przez firmy leasingowe.

„Firmy, które zajmują się produkcją tworzyw sztucznych i obróbką metalu, potrzebują specjalistycznych i kosztownych maszyn: wtryskarek, wytłaczarek, obcinarek, frezarek, wykrawarek czy nawet całych linii produkcyjnych, których nie mogą często sfinansować ze środków własnych. Firmy wybierają najczęściej zewnętrzne źródło finansowania, ze względu na możliwość  rozłożenia płatności w czasie, zachowanie płynności finansowej i możliwości optymalizacji podatkowej.” – mówi Daniel Mrozek dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży i Marketingu BZ WBK Leasing
BZ WBK Leasing, po pierwszym półroczu 2013 roku, jest rynkowym liderem
w zestawieniach Związku Polskiego Leasingu, jeżeli chodzi o całkowitą wartość sfinansowanych aktywów w grupie maszyn i urządzeń z wynikiem ponad 0,5 mld zł i ponad 4000 podpisanych umów.

„BZ WBK od lat buduje konsekwentnie swoją pozycję w tym segmencie stawiając na rozwój współpracy z dostawcami, wysoką jakość oferowanych usług i jej rozbudowę
o produkty niezbędne przedsiębiorcom, takie jak dodatkowe ubezpieczenia.  To właśnie dlatego w ubiegłym półroczu awansowaliśmy z  miejsca 9 na 3 również w segmencie maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu.” –podkreśla Daniel Mrozek.
Jak rysuje się przyszłość leasingu maszyn? Według analiz Związku Polskiego Leasingu sektor leasingowy maszyn może skorzystać z widocznych symptomów ożywienia gospodarczego,   szczególnie w sektorze MŚP. 

Dobre wyniki w finansowaniu maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu również według przedstawicieli BZ WBK Leasing mogą świadczyć o korzystnym trendzie.

„Inwestycje są z jednej strony pochodną unijnych dofinansowań, z drugiej strony mogą dowodzić reaktywacji działań inwestycyjnych firm ze względu na większe wolumeny zleceń, których potwierdzeniem jest odnotowywany wzrost eksportu. W drugiej połowie 2013 roku spodziewamy się utrzymania wzrostowego trendu rynkowego w inwestycjach w maszyny specjalistyczne.” – dodaje Daniel Mrozek.

Podobne artykuły