Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

DuPont ogłasza zysk na akcję za I kw. 2011 r. w wysokości 1,52 USD

25-04-2011, 00:00

Dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach i regionach to dodatkowe wsparcie wzrostu

Zysk na akcję firmy DuPont za pierwszy kwartał 2011 r. wyniósł 1,52 USD w porównaniu z 1,24 USD za poprzedni rok mimo spadku zysku w przeliczeniu na akcję w segmencie farmaceutycznym o 0,14 USD. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 18% i osiągnęły 10,0 mld USD – przy wolumenie sprzedaży wyższym o 9%, wzroście cen w walucie lokalnej wyższym o 8% i wzroście o 1% w wyniku zmian portfela. Sprzedaż na rynkach rozwijających się zwiększyła się o 30%.

Dzięki innowacjom ukierunkowanym na klienta, spółka była w stanie uzyskać wzorst cen przez pięć kolejnych kwartałów. We wszystkich segmentach (z wyjątkiem segmentu farmaceutycznego) odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, co zapewniło wzrost dochodu brutto z działalności operacyjnej o 31%. Szczególnie wysokie wolumeny wykazał segment bezpieczeństwa i ochrony, rolnictwa i żywności oraz elektroniki i komunikacji.

- Nasze innowacje oparte na osiągnięciach naukowych, faktyczne ukierunkowanie na klienta i ścisłe przestrzeganie zasad prowadzenia działalności przyczyniły się do osiągnięcia wyjątkowych wyników, w tym dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w każdym segmencie i regionie - powiedziała Ellen Kullman, Dyrektor Naczelny i Prezes Zarządu DuPont. – Innowacje zaspokajające potrzeby ludzi towrzących megatrendy w obszarze żywności, energii i ochrony w połączeniu ze stałą wydajnością i podejściem do działalności, w dalszym ciągu stanowią czynniki wyróżniające DuPont. Osiągnięty przez nas wysoki wzrost i wyniki w zakresie wydajności dają nam podstawy do podwyższenia prognoz zysku na cały rok.

Spółka podniosła swoją prognozę zysku na jedną akcję na cały rok 2011 do przedziału 3,65-3,85 USD (przy poprzedniej prognozie w przedziale 3,45-3,75 USD). Zmiana odzwierciedla dobre wyniki za pierwszy kwartał i udaną realizację planów rozwoju spółki przy oczekiwanym dalszym globalnym wzroście gospodarczym. Jak ogłoszono wcześniej, planowane przejęcie Danisco może obniżyć wykazany w sprawozdaniu zysk na jedną akcję za 2011 r. o 0,30-0,45 USD.

DuPont to firma oferująca produkty i usługi oparte na rozwiązaniach naukowych. Od momentu powstania w 1802 r., DuPont korzysta z wyników badań naukowych, aby tworzyć zrównoważone rozwiązania zapewniające lepsze, bezpieczniejsze i zdrowsze życie ludzi. Firma prowadzi działalność w ponad 90 krajach i oferuje szeroki wachlarz innowacyjnych produktów i usług dla różnych branż, w tym rolnictwa, przemysłu spożywczego, budownictwa, komunikacji i transportu.

Źródło: DuPont Poland Sp z o.o.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły